پیش بینی کاشت 397 هزار هکتار گندم در استان فارس – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صادقی با بیان اینکه تحقق کشاورزی در این میزان از اراضی فارس منوط به بارش باران در جو است، افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در پایان آذرماه ۲۵۲ هزار هکتار آبیاری و ۱۴۵ هزار هکتار زیر کشت قرار گرفت. کشت شده است. کاشته شده. باران می بارید کشت گندم باید در اراضی این استان اعمال شود.

این مقام دولتی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تامین به موقع تجهیزات لازم اندیشیده شده و کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز کشاورزی تجهیزات لازم را تهیه کنند، گفت: دانه غلات و غلات برای مصرف انسان ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای فنی 58 هزار تن بذر تهیه و فرآوری شده است، گفت: این بذر برای اصلاح، مادری و درجه بندی در دسترس است و آماده توزیع در بین گندمکاران است.

وی با تاکید بر اینکه در این فصل زراعی به منظور افزایش عملکرد برنج در هر سطح از اراضی، پروژه بزرگی اجرا می شود، گفت: موافقت با کشت گندم در تمامی شالیزارهای استان فارس، طرحی است. برای افزایش تولید برنج در سامانه گندم پایه در سطح 112 هزار هکتار و طرح افزایش تولید در دیم در سطح 108 هزار هکتار از مهمترین برنامه ها است.

مدیر امور کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه سطح مکانیزاسیون، رعایت تاریخ کاشت مناسب، جیره متعادل گندم و افزایش سرعت نفوذ بذر یکی از مشکلات افزایش بهره وری است، خاطرنشان کرد: شالیزارها و افزود: برای ترویج موارد ذکر شده در بین کشاورزان باید برنامه ریزی شود.