پیشرفت 90 درصدی ساخت مترو پرند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مسعود درشی در حاشیه آزمایش سرمای خط متروی تهران پرند با بیان اینکه تست سرمای خط متروی تهران پرند امروز انجام می شود، گفت: تست سرمای خط متروی تهران پرند هم اکنون در انتهای امین انجام می شود. 90 درصد پیشرفت ساخت این خط انجام شده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه از ارائه این پروژه در سال 1398 برای اجرا به شهر تهران خبر داد و ادامه داد: بدهی مورد نیاز فاز اول این خط 1200 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه فاصله پرند تا فرودگاه حدود 20 کیلومتر است، گفت: به طور کلی مترو تهران پرند 50 کیلومتر طول دارد و از جنوب خط یک مترو ایستگاه شهید شروع می شود.

راست می گفت: 30 کیلومتر از این مسیر از فرودگاه امام تاکنون انجام شده و 20 کیلومتر آن هم اکنون در حال بهره برداری است.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود تا پایان سال یکی از مسیرهای این مسیر تکمیل و در سال آینده مسیر دوم این مسیر به سمت واوان اجرا شود.

مدیرکل شرکت متروی تهران و حومه تاکید کرد: این مسیر دارای 5 ایستگاه مصوب شامل شهرک آفتاب، دو ایستگاه فرودگاه امام (ره)، واوان و پرند است.