پیرو منافقین مجریان نظام هستند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رضوانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 10 مهر) شورای اسلامی در سخنانی طی دستور خود گفت: رضایت 100 درصدی برای دولت همه خوب یا بد، ضعیف یا قوی، غربی یا قوی. شرقی، انقلابی یا ضدانقلابی ممکن نیست.

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی گفت: رضایت اکثریت مردم باید اولویت ما باشد اما اگر دولت ما رضایت نخبگان را دنبال کند نخبگان هم راضی می شوند. اگر مردم راضی باشند، نارضایتی اموال ضرری به ما نمی رساند.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی کشور ما درگیری است و مقامات عالی کشور ما در حال درگیری هستند. همه مشکل را می دانند، اما همه از تناقضات آشکار اجتناب می کنند.

رضوانی خاطرنشان کرد: پس از گذشت نزدیک به 50 سال، دوباره افرادی هستند که سعی در اختلاط جامعه در کشور دارند. گروهک منافقین مسعود رجوی در سال 58 و 59 بذر نفرت پاشیدند و در سال 60 درو کردند به تبعیت از منافقین و مسعود این مدعیان دروغین که نظام را بدنام می کنند. رجوی است.

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی گفت: معقول نیست که در سطح خود باشیم بین المللی بیایید با ناقضان حقوق بشر روبرو شویم، نه با کسانی که در این کشور به ماشین نفرت و نفرت تبدیل شده اند.

وی یادآور شد: کسانی که در قبال کشته شدن همسر شهردار سابق سکوت کرده اند در پرونده مهسا امینی سروصدا می کنند اما اگر اشکالی داشته باشد قضاوت می شود.