پول اور دستگاه

پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه

2019-08-12

اسکات با وزن بدن

اسکات با وزن بدن

2019-08-19

پول اور دستگاه همانند دمبل پول اور و هالتر پول اور است که منجر به انبساط عضله سینه می گردد. این انبساط در طول کشش نقطه شروع حرکت ایجاد می شود. در قسمت پایین حرکت عضلات شکم جهت افزایش شدت فشرده می شوند.

آناتومی بدن ( عضله لاتیسیموس )
آناتومی بدن ( عضله لاتیسیموس )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : زیر بغل
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم تمرین : ترکیبی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز در پول اور دستگاه : دستگاه
 • نوع نیرو : کششی

نحوه انجام حرکت پول اور دستگاه :

 1. برای شروع صندلی را به گونه ای تنظیم کنید که دستان شما بالای سرتان قرار گیرند. با هر دو دست دستگیره را محکم نگه داشته و آرنجتان را در مرکز پد آرنج قرار دهید.
 2. صاف نشسته و دستگیره را محکم نگه دارید.
 3. میله را به سمت پایین بکشید ، تا جایی که به عضلات شکم برسد ( و یا تا بیشترین حد ممکن ). در کل طول حرکت نفس خود را بیرون دهید ( بازدم ).
 4. اجازه دهید تا نیروی جاذبه دستان شما را به آرامی به سمت بالا حرکت دهد تا کاملا کشیده شوند. دستان شما باید در موقعیت بالای سرتان قرار گیرند. در کل طول حرکت نفس خود را به سمت داخل دهید ( دم ).
 5. تا جایی که می توانید تمرین پول اور دستگاه را تکرار کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت زیر بغل و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید