پوتین تسهیل صدور روادید برای اتباع اتحادیه اروپا را لغو کرد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه بلافاصله یکشنبه رسمی را امضاء کرد کدام ممکن است به موجب آن قرار است تسهیل روادید برای تعدادی از ساکنان اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غیراروپایی لغو می‌شود.

این مقررات تخصصی ایجاد می کند سایت مناسب اسناد دولتی روسیه آشکار شده، لغو تعدادی از مفاد توافقنامه میان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا مورخ ۲۵ ماه می 12 ماه ۲۰۰۶ در داخل خصوص تسهیل سطوح صدور روادید بین 2 طرف را پیشگویی کردن می تدریجی.

مقررات مذکور در داخل ۲۰ آوریل در داخل دومای دولتی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ۲۶ آوریل شورای فدراسیون روسیه تصویب شد. این مقررات رویکرد‌هایی را برای اعطای ویزا به تعدادی از ساکنان اتحادیه اروپا، دانمارک، ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیس تصمیم گیری می‌تدریجی.

دارندگان گذرنامه دیپلماتیک، اعضای هیئت های مناسب، افسران پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای، پارلمان ها، جیب دادگاه های مقررات ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده آل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه نگاران مشمول مقررات اخیر می شوند.

بخشی به همین دلیل مقررات اخیر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روسیه آمده است: این اقدام در نتیجه نیاز متعهد شدن تدابیر سریع در داخل {پاسخ به} اقدامات غیردوستانه علیه روسیه به همین دلیل سوی اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مذکور صورت گرفته است.