پلیس ارمنستان ۱۸۰ نفر را بازداشت کرد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل یورو نیوز، معترضان در داخل ارمنستان بلافاصله دوشنبه تصویر عظیم‌ای را تحریک کردن کردند، جاده‌های مرکزی ایروان را بستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر این ملت شدند.

همزمان مداخله پلیس، ۱۸۰ نفر به دلیل تصویر کننده ها بازداشت شدند. این تصویر در داخل اعتراض به سناریو جهان قره‌ حیاط پشتی مشارکت در شد. رویدادها اپوزیسیون، نیکول پاشینیان را متهم کرده‌اند کدام ممکن است آرزو دارد تمام قره‌حیاط پشتی را به جمهوری آذربایجان واگذار تنبل.

نخست وزیر ارمنستان ماه پیش به نمایندگان پارلمان این ملت آگاه بود کدام ممکن است «گروه بین‌المللی به دلیل ارمنستان می‌خواهد درخواست شده است‌های شخصی کسب اطلاعات در مورد قره‌حیاط پشتی را به کاهش دهد».

تصویر در داخل ایروان به دلیل گذشته تاریخی ۱۷ آوریل (2 هفته پیش) فقط در موردً روز پس از روز برگزار می‌شود.

صدها نفر دیروز یکشنبه نیز {در شهر} ایروان پایتخت ارمنستان در داخل اعتراض به اعطای امتیازات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین این ملت به جمهوری آذربایجان پیرامون جهان قره حیاط پشتی تصویر کردند.

بر مقدمه این گزارش، معترضان استعفای نیکول پاشینیان را نیازمند شدند. تصویر کنندگان حتی می تواند پلاکاردهایی را در داخل مخالفت همراه خود جمهوری آذربایجان در داخل کف دست داشتند.

در داخل همین راستا، «ایشخان سگاتیلیان» نائب رئیس پارلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مخالفان در داخل ارمنستان ذکر شد: هرگونه سناریو سیاسی قره حیاط پشتی در داخل آذربایجان برای ما عالی امر غیرقابل قبول است. پاشینیان به اعتقاد افراد خیانت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به کناره گیری تنبل.