پرش جفت پا

فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال

فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال

2019-11-06

تمرین نشر خم دمبل نشسته

نشر خم دمبل نشسته

2019-11-12

پرش جفت پا

  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله همسترینگ
  • نوع تمرین : پلی متریک
  • مکانیزم : ترکیبی
  • سطح تمرین : مبتدی
  • نوع نیرو : فشاری
  • عضلات ثانویه درگیر در این تمرین : عضلات دور کننده ، نزدیک کننده ، ساق پا ، باسن ، چهار سر زانو
آناتومی بدن - عضله همسترینگ
آناتومی بدن – عضله همسترینگ

نحوه اجرای تمرین پرش جفت پا :

  1. در مکانی مناسب بایستید ، کمی زانوهای خود را خم کنید و در حالی که کف دستانتان رو به زمین است انگشتان دو دست را در میان هم قرار دهید و دست ها را مقابل سینه نگه دارید. این نقطه شروع حرکت است.
  2. به سرعت به حالت اسکات پایین بروید و به صورت انفجاری به بالا بپرید. زانوها را در سینه جمع کنید و سعی کنید آن ها را به کف دستانتان برسانید.
  3. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت ران و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید