پرداخت 1.370 میلیارد تومان غرامت به مشترکین برق – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر محرابیان در خصوص عدم اجرای برخی از بندهای قانون حمایت از صنعت برق و برنامه ششم توسعه در چند سال پیش، اظهار داشت: این قانون در سال 1394 به تصویب رسید. اقدامات مهم وزارت نیرو برای حل آن نارضایتی تولید و مصرف برق را می توان از ابتدای دولت سیزدهم به دو حوزه تقسیم کرد که افزایش نرخ تولید برق در کشور و مدیریت مصرف از منظر منطق اقتصادی است.

وی در خصوص افزایش نیروگاه ها افزود: نتایج اقدامات وزارت نیرو حاکی از افزایش 6 هزار مگاواتی تولید برق با احتساب نیروگاه های حرارتی است. قابل تکرار و قدرت و انعطاف پذیری را بهبود بخشد درست است، واقعی نیروگاهی بود.

آقای محرابیان همچنین درباره اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف بیان کرد: در سطح خانوار با ایجاد منطق اقتصادی مردم پس انداز می کنند. سرگرم کننده و آنها به خوبی مصرف را زیر سفارش گرفتند، بنابراین حدود 42٪ از مشتریان، پس انداز می کنند سرگرم کننده داشته است

وزیر نیرو افزود: افزایش ظرفیت نیروگاه ها با همکاری مردم در اقتصاد سرگرم کننده در مصرف برق، این امر منجر به تامین برق بیشتر بخش های خدماتی و صنعتی شد.