پایین لرزه ای به بزرگی 6 ریشتر کوخرد را لرزاند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پایین لرزه ای به بزرگی ۶ ریشتر ساعت ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ {دقیقه} کوخرد شهرستان بستک در داخل استان هرمزگان را لرزاند.

این پایین لرزه در داخل عرض جغرافیایی 54.56 را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض جغرافیایی 26.89 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عمق 10 کیلومتری پایین {بوده است}.

این پایین لرزه {در شهر} بندرعباس نیز واقعاً احساس شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب ناآرامی مردمان شد.

به گزارش مهر، گزارشی از خودت خسارت ممکن گزارش نشده است.