ي درصد از عوار واردات الا به مناق زاد فقط فقرزدايي مي شود – خبرگزاري مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 15 اسفند) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401، که یک پیشنهاد الحاقی به ثبت 6 لایحه رای بررسی و با آن پرداخت.

طبق این مصوبه، سازمان مناطق آزاد کشور مکلف در ایجاد محرومان و نیازمندی های بومی است و به منظور شناسایی فقر، یک درصد منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان های مناطق آزاد را بر اساس بند الف ماده 83 قانون برنامه ششم. از دیدن تصاویری که در کمد خود دارید درنگ نکنید.

خزانه داری مکلف است این مبال راهبردی عتباری