ویژگی‌های جدید پهپادهای ارتش
امیر سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: همزمان با توسعه قدرت پهپادی، توانمندی در حوزه هواپیماهای باسرنشین را ارتقاء می‌دهیم.