وضعیت بازگشت پرستاران اخراجی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، در دوران کرونا، نیروی پرستاری با فداکاری های خود سعی در کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا داشتند. در این راه چندین پرستار جان خود را از دست دادند و ده ها هزار پرستار بیمار شدند.

با این حال، پس از روزهای سخت ویروس کرونا در کشور، ناگهان برخی از بیمارستان ها تصمیم به کنار گذاشتن قرارداد و آموزش پرستاران گرفتند. گفته می شود بیش از 10 هزار نفر اخراج شدند.

البته محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری در آخرین روز شهریورماه در نشست خبری با اشاره به اینکه اگر نخواهیم جلوی این رفتار غیراخلاقی را بگیریم، این آمار به 17 هزار نفر هم می رسد، گفت. سفارشی.

وی در همین نشست خبری افزود: پرستاران اخراجی به سر کار بازگردند. اگر این کار انجام نشود بی اخلاقی در حوزه سلامت در کشور به وجود می آید و در صورت تکرار چنین بحرانی ممکن است شاهد حضور این پرستاران در عرصه خدمات نباشیم.

این اخراج با توجه به اظهارات روز گذشته معاون مدیریت و توسعه منابع معدنی وزارت بهداشت در خصوص 240 هزار پست خالی در این وزارتخانه در حال وقوع است.

بهروز رحیمی اعلام کرد که بسیاری از نیروهای برنامه ریزی شده در دوران کرونا به دلیل نیازهای شدید کشور توسعه یافتند و اکنون دوره برنامه ریزی شده این نیروها به پایان رسیده است و تضمین کار و تضمین کار محفوظ است. کار آنها دغدغه ما هستند.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی وزارت بهداشت، با توجه به اینکه دستور رهبر معظم انقلاب، جذب نیروهای برنامه ریزی شده است، وجود نیروی آموزش دیده و متخصص ضروری است. بنابراین، ما سعی خواهیم کرد تا آنها را در اواخر امسال از طریق آزمایش به پایان برسانیم.

در عین حال وضعیت اخراج پرستاران از رئیس انجمن اعصاب را دنبال کرد.

محمد میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه اتفاق خاصی برای بازگشت پرستاران اخراجی به سرکار نیفتاده است.

وی در حالی که عنوان این مقاله همچنان در حال بررسی موضوع است، به اختلاف سلیقه سه دستگاه دولتی در موضوع پرستاران اخراجی اشاره کرد و افزود: برای بازگشت پرستاران اخراجی سازمان برنامه و بودجه، کار و کارگر. سازمان امور و وزارت بهداشت با هم سلیقه ای نیستند.» و همین مشکل باعث شده به نتایج ملموسی برسیم.

میرزابیگی پس از پیگیری انجمن نظام پرستاری مبنی بر بازگشت پرستاران اخراجی گفت: به قول من بنویسید دیر یا زود پرستاران اخراجی برگردند اما سوخت.

وی تاکید کرد: این پرونده باید به سرانجام برسد وگرنه شاهد برخورد منفی خواهیم بود که پرستاران را دلسرد می کند.