وزیر امور خارجه ترکیه برای {گفتگو} دانستن درباره اوکراین به مسکو {می رود} – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل مکعب، وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه معرفی شد کدام ممکن است همراه خود مولود چاووشو او لو همتای ترکیه ای شخصی در داخل مسکو دیدار خواهد کرد.

وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: مولود چاووشو او لو، وزیر امور خارجه روسیه 16 مارس برای دیدار همراه خود سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه برای اطمینان از متنوع به همین دلیل مضامین در داخل اصل {کار} دوجانبه و در سراسر جهان این ملت به مسکو خواهد سر خورد.

وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت این دیدار دانستن درباره وضعیت امور کنونی فاجعه اوکراین صحبت خواهند کرد.

علاوه بر این این، وزرای خارجه دو ملت دانستن درباره گذشته تاریخی و چیزهای بی اهمیت نشست سه جانبه در داخل کپک لبه کدام ممکن است امسال نزدیک به سوریه برگزار می تواند، {گفتگو} خواهند کرد.