وزارت بازرگانی تشکیل نشود/وزارت سومات کار نکند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانعلی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدایی این وزارتخانه ساکت باش و تأسیس وزارت بازرگانی گفت: سالیان سال است که خادم هستم قبل از همیشه قسمتی از مخالفان تفکیک وزارتخانه ها ساکت باش و دوباره وزارت بازرگانی را راه اندازی کردم و بارها نشان دادم که چرا متخصص هستم.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تفکیک نیازمند تیم مدیریتی قوی و جامع است. نگر در سطح وزیر، معاونان و تشکل های مشترک او هستند.

نماینده مردم اراک در شورای اسلامی گفت: باید وزارت صنعت و معدن و تجارت به معنای واقعی ادغام شود زیرا در ادغامی که در گذشته انجام دادیم اغلب وزارتخانه ها و سازمان ها دور هم جمع می شدند اما آنها ادغام نشدند و تعدادی از سازمان های مستقل با شیوه های مختلف کار ادغام شدند.

عضو کمیسیون صنعت و منابع معدنی شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال سازمان توسعه تجارت تاسیس شد، معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی در قلب آن قرار دارد. زمانی که این سازمان تشکیل شد نام آن «سازمان توسعه بازرگانی» بود که در چند سال گذشته این سازمان بر تجارت خارجی متمرکز بوده و صادرات کالا محور اصلی بوده و در جاهای دیگر انجام می شود. در خارج، مانند ایالت شرکت تجاری..

کریمی تاکید کرد: نیازمند سازمان توسعه هستیم تجاری ما باید او را در رأس امور واردات و صادرات قرار دهیم، یعنی همه بخش های تجارت خارجی کشورمان را دنبال کند و سیاست گذاری کند و بر آنها نظارت کند. اگر این اتفاق بیفتد، ادغام طبیعت که همیشه هدف ماست اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم اراک در شورای اسلامی تصریح کرد: شرط دوم اجتناب از وضعیت فعلی وزارتخانه است. ساکت باش خروج از بخش تجاری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها است. در واقع شرکت ها و بنگاه های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی همچنین گفت: اگر وقت و فرصت داشته باشیم برای وزیر کار کنیم. ساکت باش در تحلیل می‌توان دید که او بیشتر وقت خود را صرف شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه می‌کند، بدون این شرکت‌ها وزیر کاری ندارد و می‌تواند سیاست‌گذاری، رهبری و نظارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط را انجام دهد. وقت آزاد بنابراین آنها باید شغل خود را ترک کنند.

یکی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه مصلحت وزرا برای حمایت از این شرکت ها وجود دارد و افرادی خارج از وزارتخانه هستند که علاقه مند به حضور و نفوذ در این شرکت ها هستند و خواهان آن هستند. شرکت های بخش دولتی، تا زمان برگزاری این رویداد بمانند.

کریمی تاکید کرد: به نظر من یکی از مهم ترین راه های نجات دولت از این سیستم های گیر کرده نجات وزارتخانه ها از بنگاه گرایی است.