ورزشکاران سفیران باکلاس و مذهبی ایران هستند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر دوشنبه در داخل {مراسم} تجلیل به دلیل ورزشکاران مدافع آرمان فلسطین و منطقه‌های باکلاس و خیرین این بخش اظهار کرد: ورزشکاران ما همراه خود به رسمیت نشناختن رژیم غاصب صهیونیستی هیچ وقت در داخل میدان ورزشی تهاجمی را همراه خود ورزشکاران این رژیم نداشتند کدام ممکن است این شخصی اسباب رضایت و خوشحال از ماست.

وی تصریح کرد: کشوری کدام ممکن است به سبک ها جنایت و دسیسه‌ها انگشت می‌زند، قابل احترام رقبا در داخل منطقه‌های جوانمردی و مشکل مجاهدانه معمولاً نیست و ما تحت هیچ شرایطی رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و در داخل منطقه‌های مختلف تمایلی به ارتباط و تعامل داشتن همراه خود قرار است به آنها بروند {نداریم}.

استاندار اردبیل ذکر شد: ورزشکاران ما همراه خود حضور در داخل منطقه‌های جهان و بین‌المللی همواره سعی کردند به همان اندازه به دلیل شأن و منزلت این ملت حفاظت کرده و پهلوانی‌ها و جوانمردی‌های شخصی را نیز به {نمایش} بگذارند.

عاملی افزود: ورزشکاران استان اردبیل نیز در داخل مشکل هستند به همان اندازه همراه خود حضور افتخارآمیز در داخل موضوع‌های مختلف 9 تنها واقعی مدالی خوشحال از خرید کنند منطقی افزایش یافته به دلیل آن خواهد شد ایده ها {اخلاقی}، رفتاری و پهلوانی را مورد آگاه باشید قرار دهند.

وی در داخل فاز یکی دیگر به دلیل سخنان شخصی خاطرنشان کرد: ملت ما و استان اردبیل به وجود ورزشکاران غیرتمندی همچون علی دایی، حسین رضازاده و سایر قهرمانان خوشحال از می‌تنبل و نوجوانان و جوانان باید همیشه چنین قهرمانانی را مورد آگاه باشید قرار اطلاعات و الگوی ورزشی و قهرمانی شخصی بدانند.

استاندار اردبیل حمایت همه شما‌جانبه به دلیل فاز فعالیت های ورزشی و مدال‌آوران مسابقه آسیایی و جهان را بازگشت به شد و اضافه کرد: ما در داخل 12 ماه‌جاری در داخل حد وسع و توان سعی خواهیم کرد به همان اندازه به دلیل موضوع‌های مختلف ورزشی حمایت کرده به همان اندازه حضور همراه خود صلابت قرار است به آنها بروند را در داخل میادین مختلف شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، {در این} {مراسم} کدام ممکن است به همت بسیج ورزشکاران برگزار شد، به دلیل تعداد اندکی به دلیل ورزشکاران و مدال‌آوران منطقه‌های جهان و بین‌المللی کدام ممکن است حاضر به رقبا همراه خود ورزشکاران رژیم غاصب صهیونیستی نشده و حمایت شخصی را به دلیل افراد مظلوم فلسطین به {نمایش} گذاشته‌اند، به در کنار تعداد اندکی به دلیل خیرین منطقه‌های ورزشی و باکلاس تجلیل و تحسین شد.