هیچ تهدیدی به دلیل سوی اوکراین برای روسیه وجود نداشته باشد یا نباشد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در داخل عالی کنوانسیون مطبوعاتی همراه خود همتای قطری شخصی، محمد عبدالرحمن آل ثانی، اظهار داشت که {نباید} هیچ تهدیدی به دلیل سوی اوکراین علیه روسیه، الجزیره وجود داشته باشد یا نباشد.

وی نزدیک به اینکه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر بر اوج {شرایط} نگه داشتن خرید و فروش به هماهنگی رسیده اند، افزود: مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوحه در نظر گرفتن اصلاح {بازار} قدرت هستند.

وزیر امور خارجه قطر ممکن است حتی تصریح کرد: ما به دیپلماسی اعتقاد {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل دردسر شخصی برای دسترسی به راهی که در آن رفع صلح جو برای فاجعه اوکراین دریغ {نمی کنیم}.