هیچ اتفاقی بزرگتر از اشتغال زایی در کرمانشاه نیست – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه کار و سرمایه گذاری استان کرمانشاه اظهار داشت: مدیران باید هر چه در توان دارند برای اجرای برنامه های کاهش بیکاری و تقاضا انجام دهند. گری از وزارت خود برای افزایش اشتغال در استان.

وی با بیان اینکه هیچ کاری مهمتر از ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه نیست، افزود: همه چیز با نظارت و پختگی انجام می شود. مطابق با در سال های اخیر اقدامات خوبی برای بهبود فضای کسب و کار در استان انجام شده است، باید در حوزه کاری نیز اقدامات مهمی انجام شود.

استاندار کرمانشاه اعلام کرد: برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در استان درصدد ایجاد و جذب سرمایه گذاری هستیم و مدیریت وظیفه دارد این موضوع را از مهمترین وظایف خود بداند.

امیری مقدم گفت: خوشبختانه آینده استان کرمانشاه با اقدامات انجام شده در استان برای افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی روشن است.

در این جلسه طرح ها و توصیه های عملی جهت تصویب در مرکز ملی کار استان کرمانشاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اولین جلسه در این مرکز ملی که به همت استاندار کرمانشاه و موافقت رئیس جمهور تشکیل شد، تشکیل شد. اینجا انجام شد یک هفته به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و با حضور چند تن از وزرا، شورای دولت در محل ریاست جمهوری تشکیل شد و در مورد پیشنهاد استان مبنی بر ایجاد اشتغال تصمیم گیری شد. فهمیدن به