هیل تاچر متناوب

ساعد لاری نشسته دست برعکس

ساعد لاری نشسته دست برعکس

2019-06-15

سرشانه دمبل تک دست

سرشانه دمبل تک دست

2019-06-15

هیل تاچر متناوب

آناتومی بدن ( عضلات شکم )
آناتومی بدن ( عضلات شکم )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : شکم
 • نوع تمرین : قدرتی
 • وسایل مورد نیاز : وزن بدن
 • مکانیک : جداسازی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • نوع نیرو : کشش ( دو طرفه )

نحوه اجرای تمرین هیل تاچر متناوب :

 1. به صورت تاق باز بخوابید. زانوهایتان را خم کرده و دست های خود را روی پاهایتان قرار دهید.
 2. نفس خود را با شدت بیرون دهید ( بازدم ) و در حالی که شکمتان را منقبض می کنید ، پاشنه پای خود را بگیرید.
 3. به آرامی به نقطه شروع برگشته و نفس خود را به داخل دهید ( دم ). همین کار را برای سمت دیگرتان تکرار کنید.
 4. تا زمانی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • نفس خود را با شدت بیرون دهید ، درست مانند زمانی که می خواهید شمعی را فوت کنید. به منظور بهبود ارتباط عضله ، انقباض را برای چند ثانیه نگه دارید.
 • اگر در حین اجرای تمرین پشت شما درد می گیرد ، حرکات بر پایه ضد کششی و ضد چرخشی را انتخاب کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت شکم و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید