هیئت های 3 دانشگاه در استان فارس مستقل شدند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکمی از سوی محمد سلیمانی معاون وزیر علوم و رئیس هیات مدیره مرکزی از هیات رئیسه هیات مدیره دانشگاه های جهرم، فسا و کازرون مستقل شد. . دانشگاه شیراز.

همچنین، دکتر محمد عباس زاده جهرمی رئیس دانشگاه جهرم به عنوان دبیر هیات رئیسه این دانشگاه ها منصوب شد.

به ترتیب های مختلف آه تو توسط دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز اعضای اصلی هیات رئیسه دانشگاه های جهرم، فسا و کازرون را شناسایی و منصوب کرد.

اسامی اعضای حقیقی هیئت مدیره به شرح زیر است: آیت الله لطف خداوند دژکام نماینده ولی قانونی در استان فارس دکتر. محمد هادی باوردکتر. علی بهادری جهرمی، دکتر. محمدرضا رضایی نماینده جهرم و نگهبان در شورای اسلامی، دکتر فریدون عباسی دوانی و دکتر. حجت خداوند فیروزه.