هک آنلاین های رادیویی رژیم صهیونیستی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دارایی ها صهیونیستی به همین دلیل هک وبسایت آنلاین‌های رادیویی ۱۰۰FM شیفته یک دسته هکری خبر دادند.

آنلاین کان اعتراف کرد رادیوی ۱۰۰FM که به همین دلیل زیرمجموعه‌های این آنلاین هست امشب هک شده است.

این در داخل حالی است که همزمان نزدیک کردن {به روز} بین المللی قدس، اسباب بازی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به همین دلیل نگرانی بروز حمله ها سایبری به حالت کنار هم قرار دادن باش درآمده اند.

در داخل همین ارتباط نیز گزارش شده است که اداره سراسری سایبری رژیم صهیونیستی (INCD) نسبت به حمله ها سایبری بالقوه در نقطه از روز قدس هشداری سراسری صادر کرده است.

این نهاد صهیونیستی در داخل صفحه وب fb شخصی همراه خود صدور برخی کارآمد نامه‌ها برای افزایش ایمنی در مخالفت با حمله ها سایبری، به ساکنان فلسطین اشغالی کارآمد کرده است که به همین دلیل باز کردن هر دو دانلود فایل‌های نامشخص، جستجو وب سایت آنلاین‌های {آسیب} دیده هر دو فراهم کردن داده ها سفارشی مشابه با رمز حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها حساب خودداری کنند.

طبق گزارش اداره سراسری سایبری رژیم صهیونیستی، روز قدس معمولاً زمان نتیجه نهایی dishing out پیام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها ضد اسرائیلی به آنلاین‌موقعیت یابی‌های این رژیم در داخل چند قبلی 12 ماه قبلی {بوده است}.

صهیونیست‌ها پیشتر نیز در داخل دفعات متنوع عملکرد حمله ها سایبری قرار گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره مشکل دارند به همان اندازه این حمله ها را کم {اهمیت} نماد دهند.

خیلی کمتر به همین دلیل در هفته پیش نیز، دارایی ها عبری زبان ادعا کردند که پایگاه‌های خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرورهای رژیم صهیونیستی عملکرد حمله ها عظیم سایبری قرار گرفتند. چندی پیش نیز رسانه‌های صهیونیستی عملکرد حمله ها سایبری قرار گرفتند به نحوی که این حمله ها آنلاین‌موقعیت یابی‌های منتسب به کابینه این رژیم را فقطً به همین دلیل دسترس بیرون کرد.

در داخل اسفندماه قبلی نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی به همین دلیل {حمله} سایبری به نهادهای دولتی این رژیم خبر دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردند که همه شما موقعیت یابی‌های وزارت‌محل اقامت‌های دولتی این رژیم به همین دلیل {کار} افتاده است. در داخل آن خواهد شد زمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی گفتند که وزرای کابینه توانايي قدم گذاشتن به موقعیت یابی‌ها به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است علت این اتفاق مطمئن نشده است. دارایی ها اسرائیلی ممکن است حتی ادعا کردند که موقعیت یابی پست رژیم صهیونیستی هم به همین دلیل دسترس بیرون شده است. آنلاین خبری المیادین به نقل به همین دلیل دارایی ها خبری گزارش داد تمامی موقعیت یابی‌های وزارتخانه‌های دولتی در داخل رژیم صهیونیستی دچار اختلال عملکرد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای این رژیم نیز نمی‌توانند این موقعیت یابی‌ها را باز کنند.