هوای پاک حق مردم استان مرکزی است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر جمعه در دیدار با اهالی شهرستان اراک اظهار داشت: هوای پاک حق مردم است و قسمتی از حق شهروندی آنها محسوب می شود و این حقوق مردم باید حفظ شود.

وی درباره اهمیت سلامت مردم گفت: دولت بیماری های مردم را به دلیل آلودگی هوا نمی پذیرد و توسعه صنعت نباید هزینه داشته باشد بلکه صنعت باید به محیط زیست پرداخت کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در حفاظت از محیط زیست به توسعه صنعت و صنعت اهمیت می دهد، گفت: اگر محیط زیست آسیب ببیند، توسعه صنعت به عکس تبدیل می شود.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی درباره آلودگی هوای استان مرکزی گفت: همه تحولات نباید باعث آلودگی و ناراحتی مردم شود، بلکه باید محیط زیست را برای شهروندان حفظ کرد و باعث شد مردم از آلودگی بیمار شوند.

ادامه هید…