هوای اصفهان در داخل فینال ساعات 12 ماه 1400 {آلوده} شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه ایمنی اطراف زیست استان اصفهان در داخل مراجعه به خبرنگار مهر در موضوع سناریو آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای موجود اصفهان ذکر شد: وابسته است به داده ها 11 کمپ سرزنده در داخل {شرایط} ناسالم برای گروه ظریف گزارش شد، ذکر شد: کیفیت بالا هوا در داخل ایستگاه های پایش اینترنت جاده های احمدآباد همراه خود 89 تابلو، جِی همراه خود شاخص 72، جاده کرازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنان همراه خود شاخص 92، رودکی همراه خود شاخص 78، فرشادی همراه خود شاخص 75، فیض همراه خود شاخص 77، کاوه همراه خود شاخص 84 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشگاه میثاق همراه خود شاخص 85 در داخل حد مناسب.

وی افزود: شاخص‌های باد در داخل ایستگاه‌های استانداری، پروین را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهنر به سازماندهی همراه خود معمول 125، 146 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 102 AQI {شرایط} ناسالم را برای گروه صعب العبور نماد می‌دهد.

کارشناس آزمایشگاه ایمنی اطراف زیست اصفهان افزود: در امروز سناریو کیفیت بالا هوا در داخل شهرهای تجاری سزی همراه خود شاخص 83، مبارکه همراه خود شاخص 54 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهین کلان شهر همراه خود شاخص 53 در داخل محدوده مناسب قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه های شهرک های تجاری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آباد، خمینی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف آباد {به طور کامل} برداشتن شدند.

شاخص های کیفیت بالا هوا a 0 به همان اندازه 50 هوای اخیر، 51 به همان اندازه 100 هوای مفید، 101 به همان اندازه 150 ناسالم برای گروه های ظریف، 151 به همان اندازه 200 ناسالم برای عموم مردم گروه، 201 به همان اندازه 300 شدید ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 301 به همان اندازه 500 کشنده ای هستند.
شاخص های کیفیت بالا هوا بعد گیری آلاینده های مختلف خارج از آن در داخل هوا قابل مقایسه با مونوکسید کربن، سوخت گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات معلق (ذرات کوچکتر به همین دلیل 10 میکرومتر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات کوچکتر به همین دلیل 2.5 میکرومتر است. اجزا مختلف، رشد کردن خوب عدد غیر عنصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه ماهیت آلودگی هوا هوا.

انتهای پیام//