هواپیمای آتش نشانی بندر استان بوشهر توسعه یافت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بازرسی های زیادی را برای توسعه هواپیماهای آتش نشانی در بنادر تجاری برای رسیدن به ایمنی آنها آغاز کرده است. استاندارد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از جمله خواسته های صاحبان کشتی های فعال در بندر استان بوشهر را توسعه هواپیماهای آتش نشانی و افزایش سطح امنیت بنادر اعلام کرد.

نگهبانی بندر یک آتش خوار خاص

شکیبی با اشاره به اینکه مقوله امنیتی موضوعی راهبردی و راهبردی برای فعالیت های بندری است، یادآور شد: با انجام اقداماتی برای مقابله با خطرات احتمالی و همچنین توسعه ناوگان آتش نشانی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: چشم روش اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مالک تمامی بنادر استان است یک آتش خوار مطمئناً حل این مشکل استفاده از زمان طلایی در اطفای حریق را تا حد زیادی بهبود می بخشد.

تاسیسات بندری استان

شکیبی نسب گفت: شناورهای آتش گیر که عرضه آنها مورد تایید سازمان بندر و سازمان دریانوردی قرار گرفته است، نوید تحقق یکی از خواسته های بزرگ بندر را می دهند. معلم ها و مالک مسئولیت کاهش خطر را دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه بندر استان در حال حاضر دارای قایق غریق، هیدرانت و قایق راهنما است، در حال حاضر از نظر ابزار راهبردی مقابله با فاجعه، افزود: با ورود قایق های جدید. ابزار. و کشتی ها در بهترین وضعیت خواهند بود. ممکن است رسید.