هنگامه وداع همراه خود ماه بندگی فرا رسید – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- مهسا حشمتی: زمان وداع فرا رسید، فرشتگان درگاه الهی مأمور می‌شوند کم‌کم خوان عظیم رحمت خداوند را ترکیبی کنند، بساط بهشت بی‌چون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرای بندگی برچیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز ما می‌مانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوندگی‌های دنیوی، خور وخواب‌هایی که وقتمان را می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخاستن اشتراکات حیوانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ماه پربرکت تمام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی که حتی {نفس کشیدن} در داخل آن قرار است اشاره کردن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابیدن عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت مطالعه خوب آیه به دلیل قرآن کریم برابر همراه خود خوب ختم کاملش تمام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه روزهای آخر ماه مبارک که می‌رسد این حدیث به دلیل پیامبر اکرم (ص) را همراه خود شخصی جستجو می‌کنم که می‌فرمایند اگر بندگان به دلیل برکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات ماه رمضان توجه می‌یافتند اراده می‌کردند که رمضان خوب 12 ماه باشد یا نباشد.

خوب ماه {شیطان} غل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین داشتیم دنبال کردن کنیم برای قفل کردن افسار نفس اماره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت نفس لوامه شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سودآور نشده باشیم خسران زندگیمان را فرا می‌گیرد عده‌ای روزه گرفتند به همان اندازه مفید بمانند، عده‌ای به دلیل بیم جهنم اطاعت امر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده‌ای شخصی را میان رحمت خداوند غرق دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل دلشان اطاعت برآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبیک گویان به حق نشان دادن کردند بندگی شخصی را.

وحشت از آمرزیده نشدن بلایی است که دل آدمی را به {درد} می‌آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیم کف دست تمیز بلند شدن به دلیل اوج سفره عطوفت خداوند را به جان آدمی می‌اندازد با این وجود رسول مهربانی‌ها چه فوق العاده دل عبدهای گنه‌{کار} خداوند را خوب و دنج می‌تنبل همراه خود این روایت که می‌فرمایند رمضان ماهی که ابتدایش رحمت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانه‌اش مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانش {آزادی} از شومینه جهنم است.

رهایی از شومینه نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت در گلستان بندگی عبد را امیدوار می‌سازد به همان اندازه پس به دلیل ماه مبارک رمضان نیز به دلیل این وادی معرفت در اطراف نشود بارالها توبه شکستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز مرا در داخل آغوش مغفرتت خریدی، ناشکری کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خوان نعمات بی حسابت مرا نراندی، عصیان کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه توبه را روبه‌رویم گشودی، به مکان روم جز این درگاه در سرتاسر رحمتت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه بر که برم جز تویی که این‌گونه بخشاینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی است.

ستاد استهلال آرزو می کنند رؤیت ماه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد به دلیل زمان وداع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تلخ است برخواستن به دلیل خوانی که بی‌حساب نعمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتهایش به عرش کبریایی می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه حسرتی بزرگتر به دلیل غفلت که بنده در داخل خواب بوده باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جایگزین‌های بیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی به دلیل {زندان} گناه استفاده بیشتر از نکرده باشد یا نباشد.

هنگامه وداع با ماه بندگی فرا رسید

چه خوش ایامی بود لیالی قدر که برتر به دلیل هزار ماه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب‌هایی که به همان اندازه به سحر استغاثه می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد الغوث الغوث برای رهایی از شومینه نفس سرکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصیانگر اوج می‌دادیم پروردگارم من خواهم کرد این بنده فراموش‌{کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنه‌{کار} را بیامرز که جز درگاهت امان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهگاهی لازم ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا به کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشایش‌گری {خودت} عفو کن که باشي سزاوارتری بر غفور در دسترس بودن.

خوب ماه همراه خود {عشق} بندگی باشي به دلیل نعمت‌های زمینی کف دست کشیدم به همان اندازه به دلیل نعمات عرشی‌ات بهرمندم سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دلم امید بستم به غافر بودنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه فوق العاده امیدوار کننده‌ای ممکن است باشی که خلف وعده نخواهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوندا به دلیل باشي تقاضا می‌کنم که {پرونده} اعمال مرا همراه خود کرامتت بنگری که یک چیز برای حساب لازم ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشي موثرترین حسابگری.

خداوندا کف دست مرا بگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شر وسوسه‌های {شیطان} رجیم برهان که بشر فراموش می‌تنبل کید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیله شیاطین را را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشي عالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا جز مامن باشي پناهی معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی بیرون از در قدم گذاشتن به دلیل ضیافت رحمتت چنان در داخل دلم رعشه انداخته تخصصی ایجاد می کند دریای متلاطم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امواج گناهان شخصی، بهترین راه نجاتی علاوه بر این تصرف کردن بر کشتی نجاتت لازم ندارم.

پروردگارا باشي را به خوبان درگاهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگان مقربت قسم می‌{دهم} که شیرینی این عید بندگی را به حلاوت آمرزشت {پیوند} کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین چشیدن میوه اطاعت به دلیل اوامرت را به من خواهم کرد بده که باشي شدید {بخشنده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفیق توجه ماه مبارک رمضان را همراه خود سرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولایمان امام عصر (عج) به ما عطا کن.