همگان نیاز به برای باور مانترا 12 ماه دردسر کنند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سردار اباذر سالاری در داخل {مراسم} گرامی‌داشت هفته {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند که همراه خود تجلیل به همین دلیل کارفرمایان، کارمندان، {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهان بسیج منطقه {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر هرمزگان در کنار بود گفت: بلافاصله بسیج به‌عنوان عالی شجره طیبه شاخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ‌هایی دارد تمام منطقه‌ها بزرگ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه این منطقه‌های مبارک بخش کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی‌جات است که بسیج این قشر همواره حمایت‌هایی را به همین دلیل اقشار {محروم} محله در داخل حد توان شخصی داشته است.

وی افزود: تا این مرحله همراه خود زحمات توالی بسیج کارمندان ۱۲ مرحله تخصیص پشتیبانی‌های مؤمنانه در داخل استان هرمزگان دولت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌هایی به همین دلیل قبیل پشتیبانی به امر عروسی سرراست کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدای جهیزیه به زوج‌های نوجوان در داخل رأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدر {کار} {بوده است}.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان مقوله ای کرد: استان هرمزگان در داخل 12 ماه‌های قبلی دچار سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا هم در مورد مقدار بالای تخریب‌های منازل افراد همواره بسیج کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی‌جات استان پای {کار} بوده‌ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره بخشی به همین دلیل حمایت‌ها برای {آسیب}‌دیدگان به همین دلیل سوی نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع کشیده شده به است.

سالاری {تأکید کرد}: همراه خود تدبیر مقام معظم مدیریت 12 ماه ۱۴۰۱ خرس عنوان 12 ماه تأمین، اطلاعات‌بنیان، اشتغال‌آفرین عنوان‌گذاری شده است، به همین دلیل این رو یکی در همه منطقه‌هایی که این مانترا متوجه آن خواهد شد‌هاست منطقه {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی‌جات است لذا این یک ضرورت است انجام واحد تولیدی‌جات برای باور مانترا 12 ماه اصلاح شود.

وی خاطرنشان‌کرد: بلافاصله حرکت به مانترا 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان و باور آن خواهد شد عالی پروژه شرعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای باور آن خواهد شد نیاز به دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت‌آفرینی کنیم به همان اندازه این امر مهم محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجبات تعمیر دغدغه‌های افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب فراهم شود.