همچنان در تلاش هستیم تا نظرات احزاب را به هم نزدیک کنیم – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جنبش اطلاعات ملی عراق، «سیدمار حکیم» رهبر این جنبش به مناسبت پنجمین سالگرد تأسیس جنبش ملی حکمت بیانیه ای صادر کرد و تاکید کرد: تاسیس و شروع به کار این گروه نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی و نیز نتیجه آن نیاز به اقدام سیاسی از سوی نهادهای دولتی با شروع شرایط برای مسئولیت پذیری و بیان مطالبات کشور و حفاظت از آن است. حقوق و آزادی ها

وی این بار بر اعتقاد عمیق خود به این پروژه و تلاش خود برای اطمینان از اینکه این پروژه کاملاً مدنی و پذیرای همه اقشار کشور و به دور از تفرقه، تبعیض و تعصب باشد، به ویژه این پروژه تاکید کرد. گروه در این مدت شورت به موفقیت بزرگی دست یافت.

وی در این بیانیه بار دیگر تاکید کرد که جریان خرد ملت عراق در دولت آینده شرکت نخواهد کرد، هرچند همچنان به مسئولیت های ملی و دینی خود پایبند بوده و حتی یک کشور نیست و هیچ تلاشی برای اتحاد نمی کند. نظرات نیروهای سیاسی و بحران را مهار کند و شورش را بکشد.او تسلیم نمی شود و در روند سیاسی در این کشور که خون های پاک زیادی ریخته شده و قربانی های زیادی شده است، می ماند.