همبستگی همراه خود جهان اسلام برای کنار آمدن با تحرکات ضد بشری عربستان مورد نیاز است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهان بیداری اسلامی همراه خود صدور اطلاعیه ای جنایت عربستان در داخل کشتار 81 مسلمان به دلیل جمله نوجوانان شیعه را محکوم کرد. انواع افسران رو به {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی شک چنین جنایات فجیعی در داخل گذشته تاریخی سند می تواند.

وی افزود: فرمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن خلاف قانون علیرغم ادعای حفاظت به دلیل حقوق بشر، به دلیل سوی {آزادی} خواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان حقوق سکولار محکوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدامات شرم آور علت یکی دیگر بر {تبلیغات} به احتمال زیاد خواهد بود.

ولایتی بخشی اکنون نیست به دلیل اطلاعیه قابل انتساب به سکوت مجمع در سراسر جهان SY نهادها به اصطلاح حقوق بشر در داخل {پاسخ به} این اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم های عظیم به کشورهای مسلمان جهان به دلیل جمله سوریه، فلسطین، لبنان، یمن، افغانستان، عراق و بسیاری دیگر. حصار بدون در نظر گرفتن همه شما این جنایات که اساساً مبتنی بر مدیریت، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهگشایی برای مستکبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفقین در داخل انقیاد حکومت اسلامی در داخل جهان است. اعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار زیاد اعتراف در داخل باره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه در میان رهبران کشورهای غربی به دلیل جمله آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز کشورهای حامی مقوله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتجع جهان گروه های تروریستی راه اندازی کرده اند. خشونت آمیز مشابه داعش در داخل جهان efa را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس، سکوت نهادی {در این} بین در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر {چیست}، تشک ساز خشونت، خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن جنایات به دلیل جمله {قتل} های پایه در داخل عربستان سعودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به از نزدیک محکوم شود.

دبیر کامل اجلاس جهان بیداری اسلامی همراه خود محکومیت این جنایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دعوت} به دلیل وحدت مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام برای معامله با به این اقدامات غیرانسانی منجر به.