همایش نوسازی و تحول علوم پایه و بنیادی در لرستان برگزار می شود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سیروس مرادی دبیر اولین همایش ترویج و تحول علوم پایه و بنیادی استان لرستان طی سخنانی گفت: این همایش استانی در تاریخ 11 آذر 1401 با هدف برخورداری از یک همایش موثر و موثر برگزار شد. هدف عمیق ارتباط بین دانشگاه ها، جامعه و صنعت و اطلاع رسانی به کارگیری علوم پایه. این همایش توسط دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان برگزار می شود و بزرگترین همایش استانی ارتقا و توسعه علوم پایه و پایه از نظر کیفی می باشد. و تعداد شرکت کنندگان در کشور.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف برگزاری همایش استانی ارتقا و تحول علوم پایه و پایه، عمومیت بخشیدن به توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه لرستان و انعقاد قرارداد مشارکتی است.- کار در دانشگاه و اقشار مختلف جامعه و صنعت. ، پروژه اجرا شده است. علوم پایه و پایه. ، تهیه و اعمال کنید.

دبیر اولین همایش ترویج و تحول علوم پایه و پایه در استان لرستان گفت: مخاطبان این همایش همه اقشار جامعه به ویژه سازمان ها و آموزش و پرورش، علمی، اجرایی، اقتصاد و صنعت هستند و این همایش برپا شده است. اهمیت دادن به جایگاه علوم پایه در پیشرفت علمی جامعه.

مرادی تصریح کرد: همایش استانی ارتقا و تحول علوم پایه برگزار می شود و میهمانانی از استانی و کشوری صحبت خواهند کرد. اصل کلام این است که باید کاربردی باشد.

وی افزود: از مدیران صندوق های پژوهشی کشور نیز برای شرکت در این همایش دعوت به عمل آمد.

دبیر اولین همایش ترویج و تحول علوم پایه و بنیادی در استان لرستان گفت: این همایش در سال های اخیر بزرگترین همایش دانشگاه محسوب می شود و لرستان و استان لرستان از 450 تا 500 نفر دعوت شده بودند. به این سه – روز کنفرانس همچنین بزرگترین همایش استانی ارتقا و تحول علوم پایه و پایه در سطح استانی در کشور است.

مرادی در ادامه کارگاه در این همایش گفت: کارگاه علمی نیز در این رویداد برگزار می شود. کارگاه های علمی برای تقویت کاربرد علوم پایه، کارآفرینی و بازار کار علوم پایه و پایه طراحی شده اند. در این کارگاه ها مباحث کاربردی به دانش آموزان، معلمان و اساتید ارائه می شود.

وی ادامه داد: بخشی از برنامه های همایش اجرای بازدیدهای علمی در دو حوزه زمین شناسی و زیست شناسی است; در این سفرهای علمی، قلمرو لرستان از نظر زمین شناسی و زیست شناسی مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر اولین همایش ارتقا و تحول علوم پایه و پایه در استان لرستان گفت: انجمن علمی دانشجویی در برنامه ریزی و اجرای همایش حضور فعال دارد. همچنین در سه روز برگزاری همایش، نمایشگاه علمی در دانشکده علوم پایه برپا است.