هفته نامه خط حزب الله با عنوان «ملت در برابر ظلم و شر» منتشر می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، خط حزب الله در گزارش هفتگی خود نگاهی به مواضع و اقدامات مخالف دارد. سوزش مخالفت آمریکا و غرب با مردم ایران و رفتارهای دوگانه آنها برای اقداماتی مانند ناآرامی های اخیر و حادثه تروریستی بیت المقدس است. شاهچراغ سلام الله علیه در شیراز دیده است.

شماره این هفته حزب الله با عنوان «تصرف و اعلام موضع» به نقش اموال در وضعیت وخیم کشور می پردازد.