نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری شهری لرستان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن پور شامگاه چهارشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در لرستان با بیان همایش اطلاع رسانی سرمایه گذاری و اقتصاد در لرستان اظهار داشت: در این راستا برنامه مقدار کمی به گونه ای که بسیاری از مشکلات و پروژه های مهم در این راستا را به شکل پر رنگ تری در بر می گیرد.

وی با بیان اینکه با توجه به قدرت ذخایر معدنی استان می توان پروژه را تعریف کرد گفت: طرح گردشگری را نیز می توان مقدمه ای به ویژه گردشگری شهری دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان ادامه داد: تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های شهری به دلیل افزایش فرصت های دسترسی است.

حسن پور گفت: با توجه به اینکه سند تحول مردم در حال تهیه است، چهار سیاست کلی در حوزه اقتصاد، ایجاد صنعت پایین پتروشیمی، پروژه های مرتبط با حوزه حمل و نقل مانند پایانه های صادراتی، معدن و دانش تبیین شده است. پروژه های کشاورزی مبتنی بر در میان این چهار حوزه.

وی گفت: این چهار محور به عنوان محور اصلی ایجاد رشد اقتصادی در کشور شناسایی شده است، برنامه هایی تدوین و ابلاغ می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: لرستان می تواند در این زمینه ها فعالیت کند.