نگاه دولت به گروه های تولیدی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان روز یکشنبه در ادامه بازدید میدانی خود از واحدهای صنعتی با عنوان «یکشنبه تولید» با بیان اینکه واحدهای تولیدی در مسیر توسعه، چرخ اقتصادی در کشور قرار دارند، افزود: دولت معتقد است. در مدیریت جهادی ها، نه در پشت صحنه». روی میز نشستهدر این راستا بازدید مدیر اجرایی از واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی موجب تسریع در تصمیم گیری برای رفع موانع تولید می شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی باید در جلسه ای ویژه مطرح و راهکارهای قانونی برای رفع آن ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت از بخش تولید حمایت می کند، گفت: عزم جدی برای به کار انداختن چرخ های اقتصاد در کشور وجود دارد و ادامه این روند نیازمند هماهنگی و همکاری نهادهای مسئول است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در این بازدید گفت: استاندار آذربایجان غربی در این 42 هفته از 89 واحد تولیدی در میدان بازدید و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.

جواد کرمی با اعلام اینکه در این بازدیدها بیش از 190 تصمیم برای رفع موانع تولید نوشته شد، گفت: بر اساس آخرین آمار 51 درصد از تصمیمات اجرایی شده است. البته آمار تایید خرد نیز شکسته و در رسانه ها منتشر می شود.

وی همچنین بازدید امروز از سه واحد تولیدی را برجسته کرد و در ادامه سخنان خود گفت: واحدهای تولیدی بازدید شده امروز در تلاش هستند تا روند توسعه خود را آغاز کنند، لذا در این راستا از آنها حمایت های لازم صورت می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی افزود: به گفته کارشناسان با آغاز روند توسعه این سه واحد تولیدی برای بیش از 300 نفر شغل داده می شود.

استاندار آذربایجان غربی و هیئت همراه امروز در چهل و دومین برنامه «یکشنبه تولید» از واحدهای تولیدی بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات این واحدها قرار گرفتند.