نوروز همراه خود بادهای لرستانی – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانی: مردمان لرستان نوروز را به شکلی انتخاب شده جشن می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود منادی کردن این عید شگفت انگیز برای اسکان های شخصی، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم انتخاب شده یکی دیگر را نیز همراه خود آن برپا می کنند.

محل اقامت تکانی دختران لرستانی در طولانی مدت 12 ماه به طور قابل توجهی در داخل هفته آخر در گذشته به همین دلیل عید نوروزگردیله) آنها خواهند شد “گردیلهمخصوصاً غبارروبی کدام ممکن است زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران {هر} محل اقامت همراه خود پشتیبانی همسایه ها فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نه را آلوده نشده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت را مرتب می کنند.

نوروز با بادهای لرستانی

امروزه نیز دختر های خانوار برای بهزیستی همه شما اشخاص حقیقی خانوار، دانه های خوراکی (برنج، کنجد، محیط، لوبیا، لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) را در داخل ظرفی آب می دهند به همان اندازه جوانه بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه شود. به تماس گرفتن سبزه عید

میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی عید هم اکنون در داخل لرستان نیز مربوط به سایر عوامل ملت در داخل جاری تولید است.

5 شنبه هر دو به عبارتی فینال جمعه 12 ماه تخصصی ایجاد می کند استان های نه برگزار می تواند، در داخل لرستان همراه خود {مراسم} خاصی به طور گسترده ای شناخته شده است، با این وجود مردمان لرستان جدا از این {مراسم}، {مراسم} یکی دیگر را نیز برای مردگان برگزار می کنند. مشترک“(عصر مشترک) تصمیم گرفت.

نوروز با بادهای لرستانی

عصر در گذشته به همین دلیل عصر عید در داخل لرستان «مشترکمی گویند {در این} عصر جشن هایی مربوط به فینال عصر جمعه 12 ماه در داخل در همه جا استان برپا می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان همراه خود قطع خرما، شیرینی هر دو غذای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آنجا برای اموات دعا می کنند.

عید نوروز همراه خود عرضه 12 ماه در داخل لرستان سایه یکی دیگر به شخصی خواهد گرفت.

باز کردن قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استناد به آیاتی چند قبلی به همین دلیل کلام خداوند که به طور منظم خانوار های پرجمعیت تلاوت می تواند، نوروز را همراه خود وحی الهی متبرک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوید تغییر غیر سکولار در داخل بلند مدت در دید را می دهد.تکامل شخصیت.

نوروز با بادهای لرستانی

عیدهای لرستانی همراه خود تخم خروس های {رنگی} قبلی، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی های منطقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد های انتخاب شده عید به همین دلیل دیرباز به سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز {بوده است}. عیدانه جوانان و جوانان را به خانوار‌ها می‌دادند، با این وجود اکنون پول نقد‌ای زیباتر کدام ممکن است دکوراسیون لباس مجلسی مادربزرگ باشد یا نباشد، {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده پول نقد‌های قرآن شناخته شده به عنوان عید مبارک به جوانان اطلاعات می‌شود.

روز عید برای همه شما لرستانی ها {هیجان انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیجان انگیز} است با این وجود 13 بدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت و گذار خانوادگی در داخل لرستان جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای یکی دیگر دارد.

سبزه سفره {هفتم} به همین دلیل ابتدای 12 ماه مردمان همراه خود اتصال دادن سبزه به خودروهایشان همراه خود تحریک کردن 12 ماه بر شانه های بی تجربه موجودات گذاشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت {سیزدهم} آن را در داخل جویبار رها می تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها در داخل دل بی تجربه آفرینش.

نوروز با بادهای لرستانی

در واقع لرستانی ها نزدیک به ورزشی منطقه ای تخصصی ایجاد می کند عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 13 بدر در داخل بین کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان این استان دنبال کنندگان زیادی دارد، نمی توان ذکر شد.

«دال پلو»، «هراز گونی»، «چال شکلی», «لاو رونی “، به صورت جفت هر دو tsikoy “، «جفتو“را انتخاب کنید و انتخاب کنید”قاونیکی در میان اسباب ورزشی های شناسایی شده است موجودات رفیق کدام ممکن است جوانان و جوانان لرستان همراه خود وسایل فوق العاده آسان در داخل روز 13 بدر ورزشی می کنند.

نوروز با بادهای لرستانی

اگر نیاز دارید به همین دلیل سرزمین های {تاریخی}، تاریخی، مخمل خواب دار، آبشارها، تالاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل های {تاریخی}، اشترانکوه سرافراز، گوهر نگین فیروزه سایه لرستان، کاخ های مرتفع فلک دیدن کنید. الافلاک»به خاطر داشته باشید لرستان، محل صنایع دستی گرفته شده فوق العاده مربوط به گلیم، جاجیم، غذاهای ورشو، نمد گیوه مجسمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجسمه ای تصفیه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباست کدام ممکن است حاضر ای به همین دلیل سوی مردمان این دیار به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنردوستان ایرانی به احتمال زیاد خواهد بود.