ننگ بر انتصاب های صهیونیست ها در مناصب عالی سازمان ملل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانجنبش اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه ای نسبت به انتصاب «گلاد آردان» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد به عنوان نایب رئیس کنوانسیون این سازمان اقدام کرد.

در بیانیه حماس، انتصاب گیلاد آردان، نماینده رژیم غاصب صهیونیستی به سمتی عالی در سازمان ملل متحد، توهین به ارزش‌های آزادی و عدالت و تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.

حماس افزود: انتصاب گیلاد آردان نماینده رژیم صهیونیستی به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بشدت محکوم و خشم مردم فلسطین و حامیان صلح و امنیت، عدالت جهانی و توهین بین المللی است. سیستم مسئول پایان دادن به اشغال فلسطین است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از سازمان ملل و کشورهای متحد می‌خواهیم از آزادی ملی و حق رای به تنهایی برای لغو این تصمیم شرم‌آور، حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از تعقیب و محاکمه جنایتکاران در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کنند.» اقدام به.

حماس پیشتر در واکنش به گزارش کمیته اصلاحات سازمان ملل درباره جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اعلام کرده بود: این گزارش پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و آزار و اذیت رهبران این رژیم را به خاطر جنایاتشان علیه فلسطینیان تایید می کند. “

حماس افزود: گزارش کمیته حقایق سازمان ملل سند مهمی درباره جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و فراخوانی از جامعه جهانی برای تامین عدالت برای مردم فلسطین است.

جنبش فلسطین تاکید کرد که گزارش کمیته مصائب کشور فلسطین را مستند کرده است.

شایان ذکر است که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، اشغال رژیم صهیونیستی و تبعیض علیه فلسطینی ها را عامل ادامه درگیری اعلام کرده است.