نقشه کرونای کشور قرمز شد/ تهران زرد شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، و همینطور بر اساس گزارش وزارت بهداشت، 4 شهر کشور با رنگ قرمز درج شده است.

همچنین 14 شهر نارنجی شدند.

.و همینطور بر اساس آمار وزارت بهداشت، 142 شهر دارای وضعیت زرد و 288 شهر دارای وضعیت آبی هستند.

شهرهای جیرفت، خلیل آباد، فردوس و منوجاندر حالت قرمز قرار دارد

شهر تهران هم زرد شده است.