نصب ساختمان مدرسه «باتاری» بویراحمد/ تأسیسات شهرک به پایان رسید – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانسید ولی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با کنترل، استقرار کانکس در شهرستانباتریبویراحمد انجام شد.

وی با بیان اینکه سال ها قبل سیستم مدارس تخریب و وضعیت را اجاره کردند، تصریح کرد: امسال به دلیل نبود ساختمان مناسب، نصب سفره خانه و تجهیزات تا تخریب مدارس و ساختمان های آموزشی انجام شد. ایجاد شد.

موسوی گفت: تلاش های آموزشی بر اساس برنامه ریزی برای حذف مدارس متصل به استان است.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: آموزش با کیفیت یکی از اولویت هاست هدف قبلا، پیش از این

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش روایی پره آجر مشروح زیر در خبرگزاری مهر منتشر شد.

دهکده”باتریبویراحمد از نعمت مدرسه برخوردار نیست و دانش آموزان در نیم خانه ها زندگی می کنند کار و با سنگ و آجر آموختند.