نشر از جانب سیم کش تک دست خمیده

نشر از جانب سیم کش تک دست خمیده

آناتومی بدن ( سرشانه )
آناتومی بدن ( سرشانه )
  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله شانه
  • نوع تمرین : قدرتی
  • سطح تمرین : مبتدی
  • ابزار مورد نیاز : دستگاه سیم کش

نحوه اجرای حرکت نشر از جانب سیم کش تک دست خمیده :

  1. وزنه مورد نظر را انتخاب کرده و دسته دستگاه سیم کش را که در ارتفاع پایین تنظیم کرده اید ، محکم با دست راستتان بگیرید.
  2. تا جایی به سمت پایین خم شوید که نیم تنه شما موازی با سطح زمین شود. پاهایتان را اندکی خم کرده و دست چپتان را بر روی ران پای چپتان قرار دهید.
  3. آرنجتان را اندکی خم کرده و دسته را محکم بگیرید. این نقطه شروع حرکت نشر از جانب سیم کش تک دست خمیده می باشد.
  4. دست راستتان را بلند کرده ، آرنجتان را اندکی به سمت پهلو تا جایی خم کنید که دست شما موازی با سطح زمین و هم راستای گوش سمت راست شما باشد. در این مرحله نفس خود را بیرون دهید ( بازدم ).
  5. نفس خود را داخل داده ( دم ) و به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
  6. تا جایی که می توانید این حرکت را برای این دست خود تکرار کرده و سپس همین روند را برای دست سمت چپتان نیز تکرار کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت سرشانه و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید