نرم افزار رایگان و متن باز، نرم افزار رایگان و متن باز – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، دیدار آیت الله محمدرضا ناصریدر با دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و شورای معاونان اتحادیه استان یزد بیان کرد: برنامه های انجمن های اسلامی دانش آموزی در استان یزد مناسب بوده و امیدواریم به همین شکل ادامه پیدا کند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی نباید به این مجموعه باشد.

ناصری با اشاره به اینکه در حال حاضر و با وجود بیماری آسیب های جدی به برنامه های دینی وارد شده است، عنوان کرد: حمله باعث کمرنگ شدن حضور مردم و جوانان در مساجد و بین مردم و روحانیت و مساجد ایجاد شده است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد عنوان کرد: استان دارالعباده یزد همیشه در طول سال برگزاری برنامه های مذهبی بوده و در سطح استان هر روز مراسم روضه و برنامه های مذهبی برگزار می شود ولی باعث می شود تا کمتر شاهد این برنامه های مهم باشند و همین عوامل باعث ایجاد این برنامه ها شوند. پس به معبد رفت و برای دعا به معبد رفت.

وی اضافه کرد: متأسفانه در این شرایط میبینیم که دانش آموزان باید از فضای مجازی استفاده کنند به دنبال تحصیل خود باشند و ما نیز برنامه ریزی مناسبی برای این قشر نداشتیم تا بتوانیم این خلأ ایجاد شده را برای ایجاد و دشمنی با پرداختن به مسائل ضد دین داشته باشیم. اگر بترسید، نمی توانید فرار کنید.

امام جمعه یزد با بیان اینکه در استان یزد 260 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند، گفت: از جمعیت 260 هزار نفری، تعداد کمی در مجموعه های فعالیت های مذهبی می سازند و به همین دلیل باید برنامه ریزی و تحقیق شود تا بقیه این دانش آموزان هم درگیر مسائل باشند. بهش گوش کن.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با توجه به اینکه جذب جذب و سرمایه را باید دنبال کرد بیان کرد: برای جذب متقاضیان باید برنامه ریزی حساب شده و صحیح داشته باشید تا اثربخش باشد.

ناصری با اشاره به این که تحول در حرکت اصلی است که باید در کشور دنبال شود، گفت: ما باید آموزش را از کلاس های ابتدایی در مدارس آغاز کنیم تا بتوانیم به آموزش وپرورش ها در داخل کشور بپردازیم چون غربی ها در سیستم آموزشی که در کشور وارد می شود، باشیم. کاهنان و کاتبان شرمنده خواهند شد.