نجات به همین دلیل حادثه 1548 در داخل دهه گذشته 1400 در داخل گلستان – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحسن ملک شاهکویی در داخل خصوص گزارش حوادث پرونده شده در داخل هلال احمر گلستان در داخل 12 ماه 1400 در داخل بررسی با خبرنگار مهر گفت: در داخل 12 ماه جاری انواع کامل نیروهای اورژانس 1548 نفر به استان ها اعزام شدند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 1128 مورد حوادث رانندگی {بوده است}. 93 حادثه کوهنوردی، 54 مورد برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طوفان}، 32 تصادف، 32 سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل غیر منتظره، 16 مورد شومینه سوزی در داخل جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع، 15 سانحه {هواپیما}، 13 حادثه دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحلی، هشت حادثه اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاهی، سه حادثه خرابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 حادثه خدماتی.

معاون کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات باند هلال احمر گلستان افزود: این تصادفات ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۸ حادثه رانندگی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۵ نفر مجروح شدند.

وی افزود: در داخل مجموع همراه خود بهره مندی از مزایای منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 912 نیروی کار کاری 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 609 نفری، 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 625 نفر به همین دلیل هلال احمر نجات یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 204 نفر به بیمارستان ها منتقل شدند.

به آموزش داده شده است ملک شاهکوهی: سه شهرستان همراه خود احتمالاً بیشترین تصادف در تمام طول سال گرگان همراه خود 358 حادثه رانندگی، مینودشت همراه خود 253 حادثه رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردکوی همراه خود 248 حادثه رانندگی {بوده است}.

معاون کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش هلال احمر گلستان افزود: به این سازماندهی سه کمپ کدام ممکن است احتمالاً بیشترین حوادث را در تمام طول سال تحمل محافظت قرار دادند جای می دهد سه {راهی} گالیکش – کلاله ({در شهر} گالیکش) همراه خود 204 حادثه رانندگی، اردوگاه النگ (در داخل شهرستان کردکوی 192 مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپ (در داخل شهرستان) همراه خود 169 مورد تعطیل شد.

به آموزش داده شده است وی، {در این} تصادفات منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 459 اسباب بازی آمبولانس، 213 اسباب بازی آمبولانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 203 اسباب بازی آمبولانس آرام استفاده بیشتر از شد.