نتایج انتخابات مجلس برای خبرگزاری فرانسه خطرناک | اخبار ایران و جهانپس از آنکه ائتلاف امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نتوانست اکثریت مطلق را در دور دوم انتخابات به دست آورد، نخست وزیر فرانسه گفت که این نتیجه برای کشورش خطرناک است.

بر اساس گزارش ها، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه را برای فرانسه خطرناک دانسته است.

از سوی دیگر، ژان لوک ملانشون، رهبر جناح چپ گفت که از دست دادن اکثریت کامل در پارلمان یک “شکست انتخاباتی” برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه است.

ملانشون گفت: «این یک وضعیت بی سابقه است. شکست حزب ریاست جمهوری کامل است و اکثریت مطلق وجود ندارد.

شایان ذکر است که نتایج اولیه دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می دهد که ائتلاف امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، اکثریت کامل را در آن انتخابات به دست نیاورد.

بر اساس گزارش‌ها، در حالی که امانوئل ماکرون برای کسب اکثریت کامل به ۲۸۹ کرسی از ۵۷۷ کرسی پارلمان فرانسه نیاز داشت، نتایج اولیه دور دوم انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که وی بین ۲۱۰ تا ۲۶۰ کرسی در این میان دارد. انتخابات

این اولین باری است که رئیس جمهور فرانسه پس از انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت کامل را در انتخابات پارلمانی کسب نکرده است.