«ناندرا مودی» علیه روسیه موضع‌گیری {نکرد} – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل رویترز، «ناندرا مودی» نخست وزیر هند در امروز دوشنبه در داخل دیدار همراه خود «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان به همین دلیل موضع گیری علیه روسیه امتناع کرد.

صدراعظم آلمان پس به همین دلیل دیدار همراه خود نخست وزیر هند تخصصی ایجاد می کند برلین رفتن می برد، تیز کردن ۱۰ میلیارد یورو کمک خواهد کرد که شما دهلی نو با قصد دسترسی به {اهداف} اقلیمی شخصی را اختصاص داده شده شد.

«اولاف شولتز» در داخل اطلاعیه‌ای رسانه‌ ای، {اهداف} مشترک 2 ملت به همین دلیل جمله جنگیدن اصلاحات آب‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهمیت} همکاری بین دموکراسی‌ها را مورد تاکید قرار داد.

بر مبنای توافقنامه هایی کدام ممکن است میان برلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهلی نو به امضا رسید، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آلمان در داخل جهت افزایش تفاوت صنایع هند همراه خود قدرت های پاک مبلغ ۱۰ میلیارد یورو به این ملت اعطا می تنبل.

مواضع سران آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند با این وجود در داخل وضعیت {درگیری} های اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در داخل تعارض همراه خود هم بود. مودی، کدام ممکن است دولتش تا حد زیادی از دستگاه نیروی دریایی شخصی را به همین دلیل روسیه تولید می تنبل، ذکر شد: {گفتگو} تنها واقعی راهی که در آن دسترسی به راهی که در آن رفع است.

نخست وزیر هند افزود: ما معتقدیم تخصصی ایجاد می کند این درگیری به دست آورد ای وجود نخواهد داشت، همه شما شکست خواهند خورد. ما طرفدار صلح هستیم.

در داخل طرف مقابل صدراعظم آلمان قرار داشت کدام ممکن است دولتش به همین دلیل ابتدای فاجعه در داخل اوکراین تا به امروز صدها سلاح را در داخل اختیار کی یف قرار اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {تازگی} پارلمان این ملت قرار داده تسلیحات با کیفیت حرفه ای به اوکراین را نیز همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آراء تصویب کرد.