نادرست محاسباتی یانکی‌ها ضربه‌های سنگینی برای آنها خواهند شد در داخل پی دارد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سردار علی بلالی چهارشنبه‌ساعت شب در داخل هجدهمین یادواره شهدا روستای درازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بزرگداشت} شهدا گمنام شهرستان دشتی کدام ممکن است همراه خود حضور مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های معظم شهدا در داخل حسینیه عاشقان ثارالله روستای درازی برگزار شد، گفت: اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالندگی همانطور که صحبت می کنیم جمهوری اسلامی ایران مدیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرهون شهدا است.

وی افزود: بعد از ما ایمان خدا را یاری کنیم قطعاً خدا جبهه حق را یاری خواهد کرد.

مشاور بازاریابی مهم فرمانده هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکسته نشده داد: وقتی آمریکای جنایتکار سردار سلیمانی را به مبایعه نامه رساند ما تنها واقعی بخشی به همین دلیل آمریکا را زدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرموده مقام معظم مدیریت این تنها واقعی عالی سیلی بود.

وی شکسته نشده داد: در داخل آن خواهد شد حادثه ما پایگاه آمریکا را مورد عملکرد قرار دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد مصمم بود حدود ۱۴۰ جنازه شمارش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد به دروغ گفتن گفتند اتفاق خاصی رخ نداده چون برای آنها خواهند شد با کیفیت حرفه ای بود.

بلالی شکسته نشده داد: یانکی‌ها گفتند اگر ایران اقدامی مشارکت در دهد ما ۵۲ سطح آنها خواهند شد را مورد عملکرد قرار می‌دهیم ولی کل شما دیدند کدام ممکن است آنها خواهند شد نتوانستند هیچ غلطی مشارکت در بدهند کدام ممکن است این اقتدار را شهدا به ما دادند.

مشاور بازاریابی مهم فرمانده هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: آن خواهد شد روز انگشت توانایی خدا را دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد نتوانستند کودک‌ترین حرکتی مشارکت در بدهند.

بلالی شکسته نشده داد: همراه خود یاری خدا آمریکا به همین دلیل جهان بیرون از در می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً این ماده موضوع باور پیدا می‌تدریجی.

مشاور بازاریابی مهم فرمانده هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نماد کرد: ما مدیون شهدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا کل شما جلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از ما هستند.

بلالی خاطر نماد کرد: باید همیشه راهی که در آن شهدا شکسته نشده بدهیم، راهی که در آن آنها خواهند شد تأیید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به آنها خواهند شد را {برجسته} کنیم به همان اندازه راهی که در آن را گم نکنیم.

وی بر نیاز تکریم {مادران} تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در داخل ۲۰۰ 12 ماه قبلی وقتی به گذشته تاریخی به نظر می رسید می‌کنیم قسمتی به همین دلیل ناخوشایند ملت ما کنار شد ولی در داخل حفاظت مقدس شهدا {اجازه} ندادند عالی وجب به همین دلیل ناخوشایند ما کم شود.