میلیون دز واسن رونای برکت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جمشیدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از فاز نهایی بزرگترین کارخانه تولید واکسن غرب آسیا و تولید 60 میلیون دز واکسن برکت که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: امروز یک مجموعه نهایی تولید واکسن در شرکت شفا انجام شد. در پایان روز، مقدار زیادی غذا وجود دارد، و شما باید آن را به من بدهید.

وی با بیان اینکه در این کارخانه سالانه بین 30 تا 350 میلیون واکسن تولید می شود که حدود 60 میلیون دز تولید می شود، توضیح داد: بیشتر از 15 میلیون به وزارت بهداشت تحویل داده شده و نزدیک به 35 میلیون دز واکسن در انبارها است.

هیئت مدیره گروه دارویی برکت بررسیان کرد: در بحث واکسن، تا زمانی که کشور نیاز داشته باشد، اولویت را با مصرف داخل داشته باشد و از رفع نیاز داخل به دیگر تصمیم بگیرد.

و گفت: این موجود زنده است امیکرون مواظب باشید زیاده روی نکنید و در نیمه های شب می توانید تعداد زیادی زن و مرد درست کنید.

و او به آنها گفت: با سلامتی بروید.