موفقیت تکواندو بلغارستان با مربیان ایرانی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی نوجوانان اروپا در اوزان المپیک از سوی لتونی با حضور تکواندوکارانی از کشورهای مختلف به سرپرستی تیم نوجوانان بلغارستان روبرو شد. فرزاز ذوالقدریسرمربی ایرانی چهار مدال نقره و یک مدال برنز کسب کرد.

دانشجو ذوالقدری در اوزان 48- و 63- کیلوگرم مردان و 49- کیلوگرم دختران سه مدال نقره و در وزن 48- کیلوگرم نیز مدال برنز پسر را به خود اختصاص دادند.

تکواندو بلغارستان از فرزاد ذوالقدر برای استعدادیابی و کار در رده سنی پایه می توانید ادامه دهید عقل داشت