مهلت 3 ماهه دادگاه گلستان برای کنترل هوشمند میدان ملی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در جلسه شورای حمایت از حقوق صندوق استان اعلام کرد: نهادهای متولی از جمله بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی و محیط. سه ماه برای کنترل هوشمند بخش ملی و منابع طبیعی و کشاورزی استان فرصت دارند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: نظارت هوشمند همراه با گروه های حفاظتی این تأسیسات به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف غیرقانونی این مناطق کمک می کند.

آسیابی همچنین بر سرعت کار کمیسیون رفع تجاوزات زمینی تاکید کرد و گفت: اعضای این کمیسیون باید سریع و دقیق موضوع تجاوز به اراضی، کشت در اراضی منابع طبیعی در برخی مناطق را بررسی و نظرات خود را اعلام کنند. کارشناسان برای انتشار اسناد این اراضی اقدام کنند.

وی گفت: تاکنون 10 درصد از اراضی کشاورزی استان تخصیص و سند کاداستر صادر شده است و بر اساس برنامه زمان بندی باید این رقم تا پایان سال به 40 درصد افزایش یابد.