معترضان در تفلیس خواستار برکناری دولت گرجستان شدند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، خیابان های تفلیس پایتخت گرجستان از شب گذشته شاهد تظاهرات ضد دولتی بود و شب را در مقابل ساختمان سپری کردند.معترضان پارلمان در مرکز شهر تفلیس.

شوتا دیگملاشویلی، یکی از سازمان دهندگان تظاهرات در تفلیس، قصد معترضان برای ایستادن در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان را تایید کرد.

شبکه تلویزیونی ایمدی نیز گزارش داد که معترضان از ساختمان پارلمان تفلیس به سمت دفتر حزب حاکم در گرجستان رفتند.

گیورگی مشونیرادزه، یکی از سازمان دهندگان اعتراضات در گرجستان، به خبرنگاران گفت: ساختمان های اداری حزب حاکم منشأ شرارت است. این همان جایی بود که سیاست ضد اروپایی برنامه ریزی شد.» در همین حال، دفتر حزب حاکم جورجیا توسط پلیس محاصره شد و معترضان با پلیس تماس نگرفتند.

این اعتراض عصر یکشنبه در مقابل ساختمان پارلمان تفلیس آغاز شد. معترضان خواستار استعفای دولت برای تشکیل کابینه کنوانسیون ملی هستند. دولتی که به گفته معترضان، می تواند اصلاحات لازم را برای دریافت نامگذاری گرجستان به عنوان عضو اتحادیه اروپا اجرا کند. در همین حال، گزارش شده است که معترضان ترافیک خیابان مرکزی روستاولی، جایی که پارلمان جورجیا در آن قرار دارد، مسدود کردند.

در اوایل 23 ژوئن، نشست اتحادیه اروپا وضعیت نامزد اتحادیه اروپا را به اوکراین و مولداوی اعطا کرد، اما چنین تصمیمی در مورد گرجستان به تعویق افتاد. با این حال، برنامه مشخصی برای ارائه عضویت در اتحادیه اروپا برای این کشورها وجود ندارد و مذاکرات ممکن است سال ها طول بکشد.

از سال 2009، گرجستان عضو برنامه همکاری شرقی اتحادیه اروپا با جمهوری های شوروی سابق بوده است. در سال 2014، این کشور قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا امضا کرد و در سال 2017، شهروندان گرجستان ویزای رایگان برای کشورهای شنگن دریافت کردند.