مشکل کم آبی راور باید حل شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی از این شهرستان بازدید کرد راور وی توضیح داد: در حوزه کاری که همه انجام می دهند موفق باشید امسال سهمیه گرفته ایم و کسانی که برای وام شخصی با سود 4 درصد اقدام می کنند در شهرستان هستند. راور کشته شدن.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد: دو قطعه جاده کرمان – راور در خراسانی و حسین آباد آماده است و امیدواریم در سفر رئیس جمهور به استان کرمان، این بستر و دستورالعمل تصویب شود. راوردی هوک که مربوط به خراسان جنوبی است و کمک گرفتیم باید تکمیل و اجرا شود.

همچنین فرمود: در مورد آب راوردر مورد خط دوم خلیج فارس به خراسان با وزارتخانه به توافق رسیده ایم ساکت باش در خط انتقال، راور هم از آب آشامیدنی و هم از آب صنعتی استفاده می کند و هر چه بیشتر آب آشامیدنی و آب آشامیدنی را جدا کنید، ظرفیت آب مزرعه به طور خودکار بیشتر می شود.

پورابراهیمی وی تصریح کرد: از نظر قنوات و استفاده خوب از آب موجود نیز باید آن را مدیریت کنیم و جهاد کشاورزی منبع خوبی برای اجرای سیستم های نوین آبیاری بر جای گذاشته است اما همچنان دو و یک سوم آبیاری در روستا است. . راور متاثر از سیل بیشتر آب در این راه از بین می رود.