مشکل پیامک حل شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، معاونت ارتباطات وزارت ارتباطات اعلام کرد که تداخل ارسال پیام های تلفنی از طریق سرویس پیامکی که با حکم قضایی صادر شده بود، روز گذشته برطرف شده است.

محدودیت خدمات پیامک انبوه از روز جمعه 22 مهر 1401 با حکم قضایی اجرا شد.

بر اساس این بیانیه، تنها محدودیت های موجود مربوط به سازه هایی است که تخلف شده و از نظر مراجع قضایی محدود است. است.

سامانه هایی که از روز جمعه اجباری به ارسال پیامک کرده اند در حال حاضر مشکلی در سرویس ندارند.