مستر المپیا آماتور ژاپن 2019

مستر المپیا آماتور ژاپن 2019

بار دیگر لیگ حرفه ای IFBB و NPCJ دست به کار شده و مسابقات مستر المپیا آماتور ژاپن را در سال 2019‌ برگزار خواهند کرد. این مسابقه در تاریخ 25 آبان ماه لغایت 26 آبان ماه سال 1398 ( November 16th – 17th, 2019 ) در توکیو برگزار می شود. فروش بلیط ها از تاریخ 14 شهریور ماه آغاز گردید. در مجموع 18 پرو کارت ( Pro Cards ) به سه نفر برتر اوورال هر دسته بندی اهدا می گردد. جزئیات به شرح زیر می باشد :

  • آدرس = Bellesalle Shibuya Garden , 16-17 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo
  • تاریخ برگزاری = 25 آبان ماه لغایت 26 آبان ماه سال 1398 ( November 16th – 17th, 2019 )
  • آخرین مهلت ثبت نام = 14 آبان ( November 5th )

دسته بندی گروه های شرکت کننده مستر المپیا ژاپن 2019 :

*** ثبت نام تمامی ورزشکاران فقط در تاریخ 24 آبان صورت می گیرد ***

دسته بندی Bikini

ورزشکاران تازه کارPro Card دریافت نخواهند کرد
ورزشکاران حرفه ای بالای 40 سالPro Card دریافت نخواهند کرد
Class Aکوتاه تر از 157 سانتیمتر
Class Bکوتاه تر از 163 سانتیمتر
Class Cکوتاه تر از 168 سانتیمتر
Class Dبلند تر از 168 سانتیمتر

دسته بندی Men’s Physique

ورزشکاران تازه کارPro Card دریافت نخواهند کرد
ورزشکاران حرفه ای بالای 40 سالPro Card دریافت نخواهند کرد
Class Aکوتاه تر از 170 سانتیمتر
Class Bکوتاه تر از 173 سانتیمتر
Class Cکوتاه تر از 175 سانتیمتر
Class Dکوتاه تر از 180 سانتیمتر
Class Eکوتاه تر از 183 سانتیمتر
Class Fبلند تر از 183 سانتیمتر

دسته بندی Bodybuilding

ورزشکاران تازه کارPro Card دریافت نخواهند کرد
ورزشکاران حرفه ای بالای 40 سالPro Card دریافت نخواهند کرد
ورزشکاران بالای 52 کیلوگرم ( خروس وزن )تا 70 کیلوگرم
سبک وزن ( Open Lightweight )مابین 70 تا 80 کیلوگرم
سنگین وزن متعادل ( Open Light-Heavyweight )مابین 80 تا 90 کیلوگرم
سنگین وزن ( Open Heavyweight)بالای 90 کیلوگرم

دسته بندی Figure

ورزشکاران تازه کارPro Card دریافت نخواهند کرد
Class Aکوتاه تر از 157 سانتیمتر
Class Bکوتاه تر از 163 سانتیمتر
Class Cکوتاه تر از 168 سانتیمتر
Class Dبلند تر از 168 سانتیمتر

دسته بندی Women’s Physique

ورزشکاران تازه کارPro Card دریافت نخواهند کرد
Class Aکوتاه تر از 157 سانتیمتر
Class Bکوتاه تر از 163 سانتیمتر
Class Cکوتاه تر از 168 سانتیمتر
Class Dبلند تر از 168 سانتیمتر

دسته بندی Classic Physique

ورزشکاران تازه کارPro Card دریافت نخواهند کرد
ورزشکاران حرفه ای بالای 40 سالPro Card دریافت نخواهند کرد
Class Aتا 163 سانتیمتر و کمتر از 73 کیلوگرم
تا 165 سانتیمتر و کمتر از 75 کیلوگرم
تا 168 سانتیمتر و کمتر از 77 کیلوگرم
تا 170 سانتیمتر و کمتر از 79 کیلوگرم
Class Bتا 173 سانتیمتر و کمتر از 83 کیلوگرم
تا 175 سانتیمتر و کمتر از 86 کیلوگرم
تا 178 سانتیمتر و کمتر از 89 کیلوگرم
Class Cتا 180 سانتیمتر و کمتر از 93 کیلوگرم
تا 183 سانتیمتر و کمتر از 96 کیلوگرم
Clsas Dتا 185 سانتیمتر و کمتر از 100 کیلوگرم
تا 188 سانتیمتر و کمتر از 104 کیلوگرم
تا 191 سانتیمتر و کمتر از 108 کیلوگرم
تا 193 سانتیمتر و کمتر از 111 کیلوگرم
تا 196 سانتیمتر و کمتر از 114 کیلوگرم
تا 198 سانتیمتر و کمتر از 118 کیلوگرم
تا 1201 سانتیمتر و کمتر از 121 کیلوگرم
بلندتر از 201 سانتیمتر و کمتر از 125 کیلوگرم

 جهت مشاهده سایر مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه ورزش و تغذیه و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید