مساله فلسطین دغدغه همه شما آزادیخواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالتجویان است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، قلب {اطلاع رسانی} وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در نقطه از فرارسیدن روز قدس اطلاعیه‌ای صادر کرد.

مشروح محتوای متنی این‌اطلاعیه برای حضور اهالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری در داخل راهپیمایی روز بین المللی قدس به رئوس مطالب {زیر} است:

روز بین المللی قدس روز تبیین آرمان‌های خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق جویی آزادگان جهان شناخته شده به عنوان میراث جاودانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طولانی مدت پدر مingسس فقید جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) نتیجه نهایی تبلور تقابل حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل است.

ملت مظلوم فلسطین در داخل هفت دهه گذشته قبلی جز ستمی ناروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلمی مستمر بر پیکره شخصی ندیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن خواهد شد‌کدام ممکن است همواره در داخل چنبره استبداد صهیونیستی مبتلا بوده با این وجود همراه خود مردمانی به همین دلیل جنس دین به «واعدوا لهم ماستطعتم بدون شک» را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاومتی استوار، پرچم خواهی را افراشته نگه داشته‌اند.

ملت عظیم ایران اسلامی هم‌صدا همراه خود سایر ملت‌های آزاده در داخل روز خارق العاده قدس همراه خود دل‌هایی آکنده به همین دلیل امید رهایی فلسطین مظلوم به همین دلیل سیطره پوشالی اسرائیل غاصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت منفور، همراه خود مشت‌های گره کرده، غریو اتحاد شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد مظلومیت مردم ستمدیده را به گوش استبداد بین المللی می‌رسانند به همان اندازه ستمگران بدانند کدام ممکن است جهان اسلام پشتوانه فلسطین است.

کارمندان وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در داخل طولانی کردن هم‌پیمانی همراه خود راهنما {تاریخی} امام راحل به یادماندنی الشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تداوم اطاعت به همین دلیل ولی امر مسلمین جهان امام خامنه ای (مدظله العالی) همگام همراه خود آحاد ملت ایران در داخل روز بین المللی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداشت خون شهدای گرانقدر از دوام، بویژه سردار دل‌ها، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، برگ زرین یکی دیگر به همین دلیل همراهی امت‌های اسلامی اقصی عوامل جهان در داخل حمایت به همین دلیل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غضب بر رژیم صهینویستی را رقم خواهند زد.

بر این باوریم کدام ممکن است در این زمان مساله فلسطین دغدغه بشری همه شما آزادیخواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالتجویان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت روز قدس بارقه‌های امید پیروزی ملت فلسطین را اقامت نگه می‌دارد.