مسابقات فوتوآ قهرمانی کونگ در استان بوشهر برگزار شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر شامگاه یکشنبه در این مسابقات گفت: دشتستان به ویژه در منطقه عالی است. سمپاشی ما در عرصه ورزش و جوانان سرمایه ارزشمندی داریم که باید با رسیدگی به امور جوانان و بسیج عرصه ورزش در قالب قهرمانی و همگانی، این سرمایه را دوچندان کرد.

مسابقات قهرمانی کونگ فوتوآ در استان بوشهر برگزار شد

کمال صالح احمدی افزود: اخلاق ورزشی می تواند زمینه توسعه و تحرک بیشتر در منطقه باشد. سمپاشی و برای نیل به هدف، همکاری و دوستی خود را با خبرنگاران و اصحاب رسانه گسترش می دهیم تا نقاط ضعف و قوت ورزش استان را به صورت واقع بینانه نشان دهیم و با قدرت و دلسوزی، سرزمین حل آن را آماده کنیم.

مسابقات قهرمانی کونگ فوتوآ در استان بوشهر برگزار شد

وی از اجرای برنامه ها ابراز خرسندی کرد Cong دود استان به ویژه در این فصل رقابتی گفت: Cong دود استان بوشهر با همه برنامه های فرهنگی و ورزشی زبانزد و زبانزد بود و هفته تربیت بدنی را جمع بندی کردند.

حمیدرضا بونافی رئیس انجمن Cong دود شما وی گفت: به دلیل فعالیت های بزرگ سازمان شما در هفته تربیت بدنی در رشته مسابقه به میزبانی شهرستان دشتستان شهر سمپاشی در طی دو روز متوالی بیش از 300 ورزشکار در رده های بانوان و آقایان در روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 مهرماه به رقابت پرداختند.

مسابقات قهرمانی کونگ فوتوآ در استان بوشهر برگزار شد

در این مسابقات کمال صالح احمدی مدیرکل ورزش و تربیت بدنی استان، محمد حسین پور رئیس اداره ورزش شهرستان دشتستان، عزیزمحمد حسین پور رئیس اداره ورزش شهرستان. سمپاشیمعاون سیاسی امنیتی فرمانداری دشتستان بخشدار سمپاشیامید محمدی فرمانده ناحیه شهید دستغیب سمپاشیامام جمعه رضایی سمپاشیعضو شورای اسلامی و شهردار سمپاشیجواد حیدری رئیس دفتر Cong دود در شهرستان و استان هم استان و دیگر مراجع بودند.

مسابقات قهرمانی کونگ فوتوآ در استان بوشهر برگزار شد

لازم به ذکر است در پایان این مسابقات شهرهای قهرمان به شرح زیر مشخص شدند:

در بین آقایان شهرستان دشتستان اول، شهرستان دیر دوم، شهرستان کنگان سوم و در بانوان شهرستان بوشهر اول، شهرستان دشتستان دوم، شهرستان تنگستان سوم شد.

همچنین جام اخلاق نیز وارد شهرستان دیر شده است.

مسابقات قهرمانی کونگ فوتوآ در استان بوشهر برگزار شد

مسابقات قهرمانی کونگ فوتوآ در استان بوشهر برگزار شد